Wniosek – szczere podziękowania lacoste dla wolontariuszy

 

WNIOSEK – szczere podziękowania LACOSTE dla wolontariuszy

Koszulka Merci Polo narodziła się z misją wspierania i demonstrowania zaangażowania marki na rzecz wolontariuszy podczas kryzysu COVID-19.

Firma Lacoste wprowadziła na rynek koszulkę „L12.12 Polo Merci”, Wólka Kosowska hurtownia obuwia limitowaną edycję produktu, który łączy ducha wolontariuszy walczących o powstrzymanie epidemii z całego świata. Dochód wygenerowany z tego produktu zostanie zwrócony międzynarodowym stowarzyszeniom partnerskim pierwszej linii, które nadal pracują dzień i noc podczas kryzysu epidemicznego.
 

Od grudnia 2019 roku świat zmaga się z pandemią Covid-19, której towarzyszy bezprecedensowy kryzys społeczno-gospodarczy. Pani Louise Trotter, dyrektor kreatywna Lacoste, zaprojektowała ekskluzywną koszulkę polo z limitowanej edycji o nazwie „L12.12 Polo Merci”. Produkt narodził się z misją wspierania i demonstrowania zaangażowania marki na rzecz wolontariuszy w czasie kryzysu.

áo polo Merci Lacoste

Historycznie koszulka polo Lacoste zawsze umieszczała w sercu logo aligatora, co jest również symbolicznym nawiązaniem do wartości Lacoste. Buty Wólka Kosowska Na tej koszulce Merci Polo znak solidarności jest przekazywany przez Lacoste poprzez kształt serca otaczający kultowego krokodyla marki. To serce wyraża szczerą wdzięczność marki dla odważnych, kochających ludzi, którzy poświęcają się, by opiekować się innymi w kryzysie. To wolontariusze z fabryk Lacoste pracują dzień i noc, aby wyprodukować niezbędne maski lub odpornych ludzi na linii frontu. Reprezentują silnego ducha kolektywnego, aby pomóc najbardziej zagrożonym podczas wybuchu epidemii. Cała sprzedaż tej koszulki „L12.12 Polo Merci” zostanie przekazana Fundacji Lacoste, która wesprze działania Federacji Czerwonego Krzyża na całym świecie.

Ta akcja Lacoste jest zgodna z zaangażowaniem marki na rzecz społeczności od początku kryzysu, a także pokazuje chęć wniesienia wkładu we wspólne wysiłki w walce z Covid-19. Od marca, dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu pracowników, Lacoste wyprodukowała w swoich fabrykach we Francji i Argentynie ponad 200 000 sztuk masek tkaninowych. Maski te zostały dostarczone do władz lokalnych i miejsc pierwszej linii zapobiegania epidemii.

lacoste polo merci

„Koszula „L12.12 Polo Merci” to zobowiązanie marki podczas tego bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego. Buty Wólka Kosowska Przemysł modowy może naprawdę, na swój sposób, pokazać działanie i okazać solidarność, aby wspierać i motywować osoby, które dzień i noc umierają do walki z epidemią na linii frontu”.

Pani Louise Trotter, dyrektor kreatywna Lacoste dodała: „Ikoniczny krokodyl Lacoste zamknięty w prostym czerwonym sercu wydaje się być najlepszym sposobem na wyrażenie naszego podziwu. Dla ludzi, którzy pracują nad zapobieganiem chorobom podczas tej pandemii”.

Koszulka „L12.12 Polo Merci” będzie dostępna od 28 maja w Europie i około połowy czerwca w pozostałych częściach świata w wybranych sklepach Lacoste i na stronie internetowej Lacoste.

O FUNDUSZACH LACOSTE
Fundacja Lacoste powstała w 2020 roku, z zadaniem rozwijania i realizacji działań społecznych marki. Wólka Kosowska hurtownia obuwia Fundusz budowany jest już od kilku miesięcy, wszystkie działania ukierunkowane i promowane są na kwestie związane z obecną sytuacją epidemiczną. Gdy kryzys epidemiczny zostanie opanowany, Fundacja Lacoste skoncentruje się na swojej pierwotnej misji: towarzyszeniu młodym ludziom w celu wspólnego tworzenia odpowiedzialnej i bezpiecznej przyszłości poprzez stowarzyszenia, rozwijania zdolności

Calculate your order
Pages (275 words)
Standard price: $0.00
Client Reviews
4.9
Sitejabber
4.6
Trustpilot
4.8
Our Guarantees
100% Confidentiality
Information about customers is confidential and never disclosed to third parties.
Original Writing
We complete all papers from scratch. You can get a plagiarism report.
Timely Delivery
No missed deadlines – 97% of assignments are completed in time.
Money Back
If you're confident that a writer didn't follow your order details, ask for a refund.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00
Power up Your Academic Success with the
Team of Professionals. We’ve Got Your Back.
Power up Your Study Success with Experts We’ve Got Your Back.